Игри

Информация за страница Домейн

Домейнът  представлява част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, която има собствено и уникално име. Въпросното име трябва да отговаря на определен брой изисквания. То трябва да бъде уникално в рамките на един домейн, като пълното име се състои от имената на всички разделени с точки домейни, от които той е част. Домейните с .org накрая означава домейн от трето ниво bg. Той влиза в домейна от второ ниво, а от своя страна той влиза в домейна на първо ниво org. Последният пък влиза в името на коренния домейн. Името му служи за адресация на възлите в онлайн пространството и на разположените по тях мрежови ресурси в удобна за ползване от хората форма. Към ресурсите спадат например пощенски сървъри, уеб сайтове и много други. Съвкупността от имената на домейни от по-долно ниво, се нарича зона домейни. Става въпрос за онези от тях, които влизат в обхвата на даден домейн. Например enciklopedia.org включва всички имена от трето ниво. Зона домейни се използват предимно в техническата сфера, при настройка на ДНС-сървърите.

   Всеки домейн е измислен с основно предназначение да служи за удобство на хората. Това е така поради факта, че имената им се запомнят изключително лесно. За преобразуването на имената им в Ай Пи адреси служи системата ДНС. Това е от съществено значение за софтуера. Въпросната система се състои от йерархична структура от ДНС сървъри. Всеки от тях отговаря за една или няколко зони на домейни, а така също и за заявките, касаещи зоната. Системата носи отговорност и за заявките от ДНС-резолвери, които отговарят на всякакви зони. Често срещано явление е една и съща програма да съвместява функциите на резолвер и на държател на зоната. За осигуряване уникалността и едновременно с това за защита правата на собствениците им имената на домейни от първо и второ ниво могат да бъдат използвани единствено след тяхната регистрации. В някои случаи това важи и за онези домейни, които са от трето ниво. Регистрацията се осъществява от специално упълномощени да извършат това Регистратори. Сведенията за собственика или както е още известен – администратор, на регистрираните имена на домейни са общодостъпни. Някои от регистраторите предоставят услуга, чрез която данните се скриват.

    Особена ценност с постепенното развитие на Интернет някои много търсени имена на домейни. Общият брой на регистрираните такива наближава внушителната цифра от 200 милиона. Следователно става много трудно да се подбере свободно и кратко име на домейн. Поради тази причина се е образувал пазар за покупко-продажба на домейни. Най-активни на него са всички онези компании, които регистрират домейни, купуват ги и ги продават на вторичен пазар и предлагат реклама на регистрираните такива. Около 30 процента от уеб сайтовете не съдържат абсолютно никаква информация и съществуват с цел единствено продажба на реклама. По време на нахлуването в Ирак милиони хора набират в браузърите си сайтове, които дават информация за хода на военните действия. Те с удивление забелязват, че в повечето от тях липсва всякаква информация за разлика от рекламите. Става въпрос за домейна iraq.com, който и до днес продава рекламно място и носи на собственика му печалба.

Етикети:   Хостинг , Уеб дизайн , СЕО оптимизация , Оптимизация на сайт , Интернет
eXTReMe Tracker